Μελίνα Α. Ζαχαροπουλου

Αποφοίτησε από το Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι Δικηγόρος Αθηνών από το 2002. Ειδικεύεται στους τομείς του διοικητικού, φορολογικού και συνταξιοδοτικού δικαίου, καθώς και στους τομείς του ευρωπαϊκού δικαίου και δικαίου προσωπικών δεδομένων σε σχέση με θέματα συμμόρφωσης προς τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό προστασίας δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. Έχει επιτυχημένα εκπροσωπήσει πελάτες ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράβαση του ευρωπαϊκού δικαίου (ρυθμιστικό/κανονιστικό πλαίσιο) και ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων σε πλήθος υποθέσεων. Ομιλεί αγγλικά και γαλλικά.