Πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος.

Πρωταγόρας

(480–411ΠΚΧ)

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε οικονομικά αποδοτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα τομέων του αστικού, εμπορικού και δημοσίου δικαίου και φορολογική – εταιρική συμβουλευτική. Πιστεύουμε ότι ένας δικηγόρος μπορεί να ξεπεράσει τα αυστηρά νομικά του καθήκοντα και να εξελιχθεί σε έναν πραγματικό σύμβουλο επιχειρήσεων. Η εμπιστευτικότητα, η ποιότητα και η ανταπόκριση είναι οι βασικές μας επαγγελματικές αρχές.

υπηρεσίες

Διεύθυνση

Πλουτάρχου 29, 106 75 Αθήνα

Τηλέφωνο

2107247205

φαξ

2107247215